Bảng báo giá SALE B2B

cho doanh nghiệp

Chú ý:
  • Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
  • Bảng trên áp dụng cho việc thanh toán tối thiểu 3 tháng
  • Giảm 10% trên hoá đơn khi thanh toán 6 tháng
  • Giảm 20% trên hoá đơn khi thanh toán 12 tháng
  • Giảm 40% trên hoá đơn khi thanh toán 24 tháng
  • Giá từ big data thay đổi tuỳ thuộc và thời điểm và mức độ chất lượng của lead data.