CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NAM THÀNH

Top hành động gần nhất

Huynh Chương đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Quyên Ong đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Văn Lâm đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Nhàn Đoàn đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
Thắng Thào đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH LONG XUYẾN

Top hành động gần nhất

Kiều Thiều đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Tâm Cự đã copy địa chỉ (8 phút trước)
Ngọc Mã đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Nguyễn Khánh Hà đã copy mã số thuế (14 phút trước)
Nhạn Kiều đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH THANKS FOR SHARING VINA

Top hành động gần nhất

Thùy Giáp đã copy địa chỉ (6 phút trước)
Kỷ Nghiêm đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Mỹ Lạc đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Tráng Lư đã phân loại khách hàng (11 phút trước)
Frieda Huel đã đầu mối làm việc với KH (13 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH QUYỀN

Top hành động gần nhất

Vy Cổ đã copy địa chỉ (7 phút trước)
Hai Tran đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Nguyệt Bùi đã đầu mối làm việc với KH (9 phút trước)
Thu Thạch đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Trưởng Ánh đã ghi chú cuộc gọi (10 phút trước)
CÔNG TY TNHH HOA THỊNH PHÁT

Top hành động gần nhất

Cát Tòng đã copy địa chỉ (4 phút trước)
Đoàn Khuất đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Thắm Vương đã copy mã số thuế (12 phút trước)
Án Dư đã phân loại khách hàng (12 phút trước)
Otilia Rosenbaum đã đầu mối làm việc với KH (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH MINH QUÂN

Top hành động gần nhất

Mỹ Mã đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Băng Chung đã copy số điện thoại (7 phút trước)
Trang Sơn đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Du Hà đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
Thời Yên đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH REDCO VIỆT NAM- CHI NHÁNH NGHI SƠN - THANH HÓA

Top hành động gần nhất

Hưng Khoa đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Thanh Xa đã copy số điện thoại (4 phút trước)
Đức Tống đã copy địa chỉ (12 phút trước)
Ty Bàng đã copy mã số thuế (13 phút trước)
Trần Thị Thùy Trang đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH HỒNG TUẤN

Top hành động gần nhất

Hòa Hy đã copy số điện thoại (1 phút trước)
Khanh Đổng đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Nhượng Thào đã copy mã số thuế (12 phút trước)
Thơ Hàng đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Vỹ Thào đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH KHẢI HƯNG

Top hành động gần nhất

Ân Tiêu đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Điệp Trác đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Quyền Thạch đã phân loại khách hàng (10 phút trước)
Pháp Lại đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Quý Đôn đã mở dữ liệu (12 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÀNH THẢO

Top hành động gần nhất

Lâm Ninh đã copy số điện thoại (5 phút trước)
Hoàn Ngô đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Đạt Liễu đã copy địa chỉ (9 phút trước)
Nhật Mạc đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Vĩ Tông đã copy mã số thuế (15 phút trước)