CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NAM THÀNH

Top hành động gần nhất

Mỹ Mã đã copy số điện thoại (2 phút trước)
Hợp Vương đã copy địa chỉ (8 phút trước)
Trần Thanh Quý đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Khánh Đái đã phân loại khách hàng (15 phút trước)
Thường Cầm đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH LONG XUYẾN

Top hành động gần nhất

Trác Ấu đã copy số điện thoại (2 phút trước)
Tài Nhiệm đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Khoát Mẫn đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Huy Hùng đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Dũng Huỳnh đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)
CÔNG TY TNHH THANKS FOR SHARING VINA

Top hành động gần nhất

Nhi Sơn đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Đạt Ung đã copy địa chỉ (2 phút trước)
Hưng Phú đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Ái Đinh đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Thiên Đậu đã mở dữ liệu (10 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH QUYỀN

Top hành động gần nhất

Chưởng Ung đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Diễm Lữ đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Vân Phó đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Thắng Tiếp đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Khanh Khâu đã phân loại khách hàng (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH HOA THỊNH PHÁT

Top hành động gần nhất

Nguyên Cát đã copy số điện thoại (2 phút trước)
Sương Lạc đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Lai Nhữ đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Mi Cổ đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Ly Mạch đã ghi chú cuộc gọi (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH MINH QUÂN

Top hành động gần nhất

Quốc Bửu đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Quế Phí đã copy địa chỉ (8 phút trước)
Đăng Dã đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Cương Danh đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Trân Đặng đã mở dữ liệu (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH REDCO VIỆT NAM- CHI NHÁNH NGHI SƠN - THANH HÓA

Top hành động gần nhất

Phương Đồng đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Hoa Ngân đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Sinh Lô đã copy mã số thuế (10 phút trước)
Vượng Phan đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Anh Quản đã đầu mối làm việc với KH (11 phút trước)
CÔNG TY TNHH HỒNG TUẤN

Top hành động gần nhất

Verona Kreiger đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Đình Lại đã copy địa chỉ (7 phút trước)
Nhiên Dã đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Đoan Ca đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Du Ty đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH KHẢI HƯNG

Top hành động gần nhất

Ân Chế đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Nguyên Từ đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Lâm kim Hung đã copy mã số thuế (9 phút trước)
lbtn102 đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Giác Bạch đã đầu mối làm việc với KH (12 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÀNH THẢO

Top hành động gần nhất

Nguyễn Hà Vân đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Lộc Mạch đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Nam Phương đã copy mã số thuế (7 phút trước)
Cúc Đàm đã phân loại khách hàng (10 phút trước)
Ty Mạc đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)