CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH - KHO HÀNG 01

Top hành động gần nhất

Nhượng Thập đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Hậu Giả đã copy địa chỉ (7 phút trước)
Tài Mộc đã mở dữ liệu (9 phút trước)
San Lý đã phân loại khách hàng (11 phút trước)
Phương Đồng đã đầu mối làm việc với KH (14 phút trước)
Vietbox.vn - Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại ViệtBox

Top hành động gần nhất

Bích Phương đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Donald Botsford đã phân loại khách hàng (6 phút trước)
Đan Viên đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Sigmund Lockman đã đầu mối làm việc với KH (13 phút trước)
Trâm Khổng đã mở dữ liệu (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÀ CÀ PHÊ HOA TÂM

Top hành động gần nhất

Dương Tông đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Hân Mã đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Luật Bá đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Đài Thịnh đã phân loại khách hàng (13 phút trước)
Hòa Đồng đã đầu mối làm việc với KH (14 phút trước)
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Benco Việt Nam

Top hành động gần nhất

Lợi Bế đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Hiền Khuất đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Hoa Yên đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Huyền Trần đã copy mã số thuế (5 phút trước)
Hào Lý đã phân loại khách hàng (11 phút trước)
Công Ty TNHH Đầu Tư Mylan

Top hành động gần nhất

Quế Giang đã copy số điện thoại (6 phút trước)
Thu Lại đã copy mã số thuế (7 phút trước)
Trung Kim đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
Vu Phí đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Nghĩa Lý đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
Công Ty TNHH MTV XD Dân Dụng Hoàng Gia

Top hành động gần nhất

Phước Cao đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Dũng Cấn đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Mỹ Vừ đã copy mã số thuế (10 phút trước)
ban maivicki đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Trà Phí đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)
Công Ty CP Xây Dựng và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Giang

Top hành động gần nhất

Nguyễn Thị Hồng đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Tuệ Nghị đã phân loại khách hàng (5 phút trước)
Phạm Thị Hà đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Dương Đồng đã đầu mối làm việc với KH (6 phút trước)
Phương Vy đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Công ty cổ phần dược phẩm Santa Việt Nam

Top hành động gần nhất

Nhiên Danh đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Nhã Châu đã copy địa chỉ (4 phút trước)
Adeline Lynch đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Liên Trưng đã đầu mối làm việc với KH (7 phút trước)
Giao Chiêm đã mở dữ liệu (12 phút trước)
CÔNG TY TNHH MAY MẶC BẢO NGỌC BBN

Top hành động gần nhất

Diệp Đan đã copy địa chỉ (3 phút trước)
Vi Vừ đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Dũng Trà đã phân loại khách hàng (8 phút trước)
Vũ Khương đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Sinh Lô đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH AN

Top hành động gần nhất

Sơn Chế đã copy địa chỉ (3 phút trước)
Giang Nghiêm đã copy mã số thuế (3 phút trước)
Ngô Thị Hồng Điệp đã phân loại khách hàng (9 phút trước)
Khánh Hình đã đầu mối làm việc với KH (9 phút trước)
Diệp Hình đã mở dữ liệu (12 phút trước)