Công Ty TNHH Lập Phúc

Top hành động gần nhất

Lý Ung đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Yên Chu đã copy địa chỉ (3 phút trước)
Hiệp Lỳ đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Cương Lữ đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Phước Dương đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Trung Tâm Kỹ Thuật Và Công Nghệ Xử Lý Nước Toàn Hảo

Top hành động gần nhất

Phước Phạm đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Tuyến Thào đã copy mã số thuế (2 phút trước)
Anh Tông đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Sâm Châu đã ghi chú cuộc gọi (6 phút trước)
Luận Bạc đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ DSS

Top hành động gần nhất

Độ Bàng đã copy số điện thoại (1 phút trước)
Lực Bảo đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Chiêu Đường đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Tiển Chung đã copy mã số thuế (13 phút trước)
Nguyen Khanh đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Đăng Phương

Top hành động gần nhất

Nguyễn Thị Thanh Thùy đã copy số điện thoại (1 phút trước)
Thuận Kiều đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Hường Danh đã copy mã số thuế (7 phút trước)
Lam Tông đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Hợp Vừ đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Công Ty TNHH Đầu Tư Mylan

Top hành động gần nhất

Lực Tiêu đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Hiển Ân đã copy địa chỉ (2 phút trước)
Hậu Giả đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Nguyễn Quốc Chánh đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Nguyên Văn đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP NGHI SƠN

Top hành động gần nhất

Tuyến Nguyễn đã copy mã số thuế (2 phút trước)
Nhàn Tống đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Sa Giáp đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Duyên Hùng đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Phúc Dã đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)
CÔNG TY TNHH MINH QUÂN

Top hành động gần nhất

Thạch Phí đã copy số điện thoại (4 phút trước)
Lễ Ma đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Nhạn Đặng đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Mẫn Viên đã copy mã số thuế (13 phút trước)
Hoài Sử đã phân loại khách hàng (15 phút trước)