CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH - KHO HÀNG 01

Top hành động gần nhất

Tấn Đổng đã copy số điện thoại (5 phút trước)
Hương Vương đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Vũ Hoàng Hiệp đã phân loại khách hàng (12 phút trước)
Đại Sử đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Thiện Ung đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ AZ Việt Nam

Top hành động gần nhất

Mẫn Mã đã copy số điện thoại (2 phút trước)
Lộ Cam đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Vũ Huỳnh đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
Đỗ Tùng đã ghi chú cuộc gọi (7 phút trước)
Minh Đậu đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Công Ty TNHH Pacio Việt Nam

Top hành động gần nhất

Sang Dư đã copy địa chỉ (1 phút trước)
Minh Hoàng đã đầu mối làm việc với KH (2 phút trước)
Ngọc Mộc đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Thảo Đỗ đã ghi chú cuộc gọi (8 phút trước)
Mạnh Chung đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Chi Nhánh - Công Ty TNHH Khai Sao IC

Top hành động gần nhất

Quế Kim đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Ngô Đức Minh đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Điệp Cát đã copy mã số thuế (11 phút trước)
Huynh Chương đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Phúc Đổng đã phân loại khách hàng (12 phút trước)
Công Ty TNHH Hiển Long Việt Nam

Top hành động gần nhất

Kylie Cummings đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Nhạn Hoàng đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Trần Thị Thùy Trang đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Luu Thi Linh Trang đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
NGUYỄN VĂN TIẾN đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Công Ty TNHH Toshitake

Top hành động gần nhất

Hợp Hà đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Torrey Legros đã copy số điện thoại (5 phút trước)
Giáp Cổ đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Nguyễn Thị Hạnh đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Nhã Trà đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Đăng Phương

Top hành động gần nhất

Giang Nguyễn đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Nhật Nông đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Hạ Ma đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Đạo Nhữ đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Hữu Vương đã đầu mối làm việc với KH (11 phút trước)
Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Sao Vàng

Top hành động gần nhất

Cương Điền đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Hậu Bồ đã copy mã số thuế (4 phút trước)
Sâm Huỳnh đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Sĩ Sử đã phân loại khách hàng (8 phút trước)
Tuyến Cầm đã ghi chú cuộc gọi (10 phút trước)
Công Ty TNHH Đầu Tư Mylan

Top hành động gần nhất

Nguyễn Thị Thành đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Đặng Anh Hiến đã phân loại khách hàng (5 phút trước)
Nhàn Giả đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Chiến Bình đã đầu mối làm việc với KH (8 phút trước)
Emerson Emard đã ghi chú cuộc gọi (12 phút trước)
CÔNG TY TNHH NAM TIẾN SÀI GÒN

Top hành động gần nhất

Trình Văn đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Bạch Doãn đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Ngân Nghiêm đã copy mã số thuế (4 phút trước)
Phạm Bá Trí đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Lương Thị Thu Hiền đã ghi chú cuộc gọi (14 phút trước)