CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NAM THÀNH

Top hành động gần nhất

Thạch Thào đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Pháp Lại đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Xuân Hình đã phân loại khách hàng (2 phút trước)
Thoại Kiều đã ghi chú cuộc gọi (4 phút trước)
Phong Nghiêm đã mở dữ liệu (6 phút trước)
CÔNG TY TNHH LONG XUYẾN

Top hành động gần nhất

Hiệp Lỳ đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Nguyen Van Hieu đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Lương Thị Thu Hiền đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Vũ Hàng đã đầu mối làm việc với KH (9 phút trước)
Lễ Thôi đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH THANKS FOR SHARING VINA

Top hành động gần nhất

Hiệp Bá đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Chưởng Khương đã copy mã số thuế (5 phút trước)
Vương Lưu đã phân loại khách hàng (9 phút trước)
Hà Cổ đã ghi chú cuộc gọi (12 phút trước)
lbtn102 đã mở dữ liệu (15 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH QUYỀN

Top hành động gần nhất

Văn Tuyến đã copy mã số thuế (2 phút trước)
Chinh Doãn đã phân loại khách hàng (4 phút trước)
Yên Phùng đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Vỹ Vũ đã đầu mối làm việc với KH (13 phút trước)
Trần Quang Minh đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH HOA THỊNH PHÁT

Top hành động gần nhất

Thị Xoài đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Rosie Tremblay đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Luật Trưng đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Tùng Bình đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Tín Tăng đã ghi chú cuộc gọi (10 phút trước)
CÔNG TY TNHH MINH QUÂN

Top hành động gần nhất

Huỳnh Huỳnh đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Nghi Lưu đã mở dữ liệu (6 phút trước)
nguyễn thị nga đã copy địa chỉ (11 phút trước)
Trụ Tôn đã đầu mối làm việc với KH (12 phút trước)
Ân Hồ đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH REDCO VIỆT NAM- CHI NHÁNH NGHI SƠN - THANH HÓA

Top hành động gần nhất

Công Tăng đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Trưởng Diêm đã copy số điện thoại (4 phút trước)
Đình Tôn đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Phát Ong đã ghi chú cuộc gọi (12 phút trước)
Dung Điền đã mở dữ liệu (12 phút trước)
CÔNG TY TNHH HỒNG TUẤN

Top hành động gần nhất

Quyên Thập đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Quyết Hùng đã copy địa chỉ (7 phút trước)
Long Nguyễn Văn đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Giang Khổng đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Chưởng Hạ đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH KHẢI HƯNG

Top hành động gần nhất

Đức Hoàng đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Hoàn Hàng đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Thông Phi đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Đặng Quốc Tuấn đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Hồng Nhung đã ghi chú cuộc gọi (12 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÀNH THẢO

Top hành động gần nhất

Nguyễn Thị Thu Hảo đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Joana Wisozk đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Thùy Giáp đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Triết Ông đã đầu mối làm việc với KH (12 phút trước)
Hoàng Anh đã mở dữ liệu (13 phút trước)