CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT LỘC

Top hành động gần nhất

Kim Đổng đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Điệp Hàn đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Ái Nhâm đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Hạnh Cao đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Hào Bùi đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH QUÂN

Top hành động gần nhất

Văn Phan đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Đạo Doãn đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Dinh Tống đã phân loại khách hàng (9 phút trước)
Hạnh Nhâm đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Duyên Ân đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH THANH LÂM

Top hành động gần nhất

Chiêu Mẫn đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Hòa Kim đã copy số điện thoại (4 phút trước)
Sơn Viên đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
Kiều Đường đã ghi chú cuộc gọi (10 phút trước)
Liên Hà đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM

Top hành động gần nhất

Ngọc Từ đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Vũ Trọng Trung đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Hoa Giao đã copy mã số thuế (11 phút trước)
Lam Uông đã phân loại khách hàng (15 phút trước)
Nguyễn Minh Thắng đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH 24HVN

Top hành động gần nhất

Thiện Ngô đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Chưởng Từ đã copy số điện thoại (4 phút trước)
Trân Phương đã phân loại khách hàng (10 phút trước)
Hiền Hùng đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)
Tuyến Ân đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT TH

Top hành động gần nhất

Vũ Phi đã copy địa chỉ (3 phút trước)
Võ Mang đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Quỳnh Đàm đã phân loại khách hàng (6 phút trước)
Hòa Bạc đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Nhi Đái đã đầu mối làm việc với KH (11 phút trước)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN NGHI SƠN

Top hành động gần nhất

Bửu Lâm đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Bình Khoa đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Trần Thiên Nhân đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Lê Đức Anh đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Earnest Treutel đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP DTC

Top hành động gần nhất

Ty Hình đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Lan Xa đã copy mã số thuế (12 phút trước)
Virginia Heidenreich đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Uyển Giả đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Phạm Bá Trí đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT AN

Top hành động gần nhất

Trưởng Châu đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Hào Sơn đã copy số điện thoại (7 phút trước)
Dân Chử đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Lâm Ánh đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)
Kỷ Ung đã mở dữ liệu (12 phút trước)
CÔNG TY CỔ PHẦN FC THANH NAM

Top hành động gần nhất

Khoa Trịnh đã copy địa chỉ (12 phút trước)
Trinh Khúc đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Hường Ngân đã copy mã số thuế (13 phút trước)
Như Trưng đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Châu Bùi đã ghi chú cuộc gọi (14 phút trước)