CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI RU BY

Top hành động gần nhất

Đình Vũ đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Vọng Lâm đã copy địa chỉ (7 phút trước)
Ngà Bửu đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Liễu Từ đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Công Tăng đã ghi chú cuộc gọi (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH LÊ THĂNG

Top hành động gần nhất

Hồng Bình đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Lập Cát đã copy mã số thuế (7 phút trước)
Đan Khu đã mở dữ liệu (13 phút trước)
lbtn102 đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Hương Dương đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP NGHI SƠN

Top hành động gần nhất

Hạnh Bùi đã copy mã số thuế (2 phút trước)
Long Hứa đã phân loại khách hàng (4 phút trước)
Hường Mẫn đã đầu mối làm việc với KH (4 phút trước)
Nhân Bảo đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Thanh Bàng đã ghi chú cuộc gọi (13 phút trước)
CÔNG TY TNHH MTV THÉP NGHI SƠN - CHI NHÁNH NAM CẦU VẰNG

Top hành động gần nhất

hopnguyenthi đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Nguyễn Khánh Hà đã copy số điện thoại (6 phút trước)
Chánh Nguyễn đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Thanh Tào đã copy mã số thuế (12 phút trước)
Công Dư đã phân loại khách hàng (12 phút trước)
CÔNG TY TNHH TNHH AN PHÚ - TRƯỜNG LÂM

Top hành động gần nhất

Dân Trương đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Phạm Anh Đức đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Mỹ Vũ đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Tuấn Thịnh đã phân loại khách hàng (10 phút trước)
Tâm Đàm đã đầu mối làm việc với KH (10 phút trước)
CÔNG TY TNHH TIẾN SƠN ST

Top hành động gần nhất

Vũ Thị Lan đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Lộ Nguyễn đã copy mã số thuế (6 phút trước)
Dung La đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Dao Võ đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Dao Giao đã ghi chú cuộc gọi (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN HOAN HUỆ

Top hành động gần nhất

Phước Tống đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Loan Khúc đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Lý Kim đã phân loại khách hàng (5 phút trước)
Khánh Đái đã ghi chú cuộc gọi (6 phút trước)
Lập Ong đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VNB

Top hành động gần nhất

Lai Ca đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Tâm Nhậm đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Vân Ninh đã phân loại khách hàng (9 phút trước)
Vượng Chương đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Công Phạm đã ghi chú cuộc gọi (12 phút trước)
CÔNG TY TNHH TRÚC LÂM

Top hành động gần nhất

Ý Trình đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Vinh Phí đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Hoa Đái đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Trúc Triệu đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Thạch Đôn đã đầu mối làm việc với KH (13 phút trước)
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH THÀNH ĐẠT-NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU NGHI SƠN

Top hành động gần nhất

Hùng Cổ đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Thường Nghiêm đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Ngà Ánh đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Sĩ Cù đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Khiêm Võ đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)