Dữ liệu phù hợp cho bạn

Hoàng Trung Đông

Top hành động gần nhất

Liên Chế đã copy mã số thuế (4 phút trước)
Tài Văn đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Sinh Âu đã đầu mối làm việc với KH (7 phút trước)
Anh Ty đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Dao Khoa đã ghi chú cuộc gọi (14 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NET 86

Top hành động gần nhất

Vy Trà đã copy số điện thoại (7 phút trước)
Sơn Phi đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Văn Cung đã phân loại khách hàng (8 phút trước)
Uyên Tiếp đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Nhân Hán đã ghi chú cuộc gọi (12 phút trước)
Nguyễn Thị Diệp

Top hành động gần nhất

Nguyễn Thị Mỹ Chi đã copy số điện thoại (1 phút trước)
Kiều Hạ đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Lương Bành đã copy địa chỉ (7 phút trước)
Minh Phan đã copy mã số thuế (7 phút trước)
Đoàn Liễu đã mở dữ liệu (12 phút trước)
CÔNG TY TNHH DIGICON

Top hành động gần nhất

Dân Trương đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Cường Liễu đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Kim Phí đã mở dữ liệu (11 phút trước)
NGUYỄN THỊ QUỲNH đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Tuấn Anh Mr đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Nguyễn Thị Trúc Phương

Top hành động gần nhất

Fabiola Renner đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Thụy Thiều đã copy số điện thoại (4 phút trước)
Linh Nguyễn đã phân loại khách hàng (4 phút trước)
Tuệ Chương đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Hoài Thịnh đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Phan Vinh Quyền

Top hành động gần nhất

Sang Thập đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Vịnh Ân đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Kiên Lều đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Thiên Tôn đã phân loại khách hàng (13 phút trước)
Ngân Lò đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Nguyễn Tường Hùng

Top hành động gần nhất

Nga Chiêm đã copy số điện thoại (5 phút trước)
Thịnh Văn đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Lan Hoa đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Ly Kiều đã đầu mối làm việc với KH (8 phút trước)
Kiều Cổ đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Lee Yun Jung

Top hành động gần nhất

Phước Triệu đã copy số điện thoại (4 phút trước)
Ánh Trác đã copy địa chỉ (6 phút trước)
Ba Do Anh đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Nhung Chế đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Hà Xa đã ghi chú cuộc gọi (13 phút trước)
Phạm Lê Quế Phương

Top hành động gần nhất

Phạm Hoa đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Nghi Lê đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Nga Triệu đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Vọng Mạch đã phân loại khách hàng (14 phút trước)
Nguyệt Trác đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH - KHO HÀNG 01

Top hành động gần nhất

Chiến Hoàng đã copy số điện thoại (1 phút trước)
Thanh Lỡ đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Marietta Gusikowski đã copy mã số thuế (4 phút trước)
Hảo Tông đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Hưng Bàng đã mở dữ liệu (14 phút trước)