Dữ liệu phù hợp cho bạn

Hoàng Trung Đông

Top hành động gần nhất

Yến Trang đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Phạm Đình Điểu đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Chiến Kim đã copy địa chỉ (12 phút trước)
Dương Từ đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Lưu Quang Vũ đã copy mã số thuế (14 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NET 86

Top hành động gần nhất

Trang Sơn đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Tường Bửu đã phân loại khách hàng (2 phút trước)
Kha Mâu đã đầu mối làm việc với KH (2 phút trước)
Nghiêm Đinh đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Ẩn Hồ đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Nguyễn Thị Diệp

Top hành động gần nhất

Giáp Tào đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Hường Lục đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Ninh Bạch đã copy mã số thuế (5 phút trước)
Toàn Đào đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
Hậu Bảo đã đầu mối làm việc với KH (9 phút trước)
CÔNG TY TNHH DIGICON

Top hành động gần nhất

Bắc Tạ đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Lân Lâm đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Cầm Lục đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Thắm Đậu đã ghi chú cuộc gọi (10 phút trước)
Nhu Lý đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Nguyễn Thị Trúc Phương

Top hành động gần nhất

Trụ Đậu đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Diễm Lữ đã phân loại khách hàng (2 phút trước)
Di Nghiêm đã đầu mối làm việc với KH (2 phút trước)
Lợi Ánh đã ghi chú cuộc gọi (7 phút trước)
Hào Phó đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Phan Vinh Quyền

Top hành động gần nhất

Hường Lư đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Ngôn Trang đã mở dữ liệu (4 phút trước)
An Mẫn đã phân loại khách hàng (5 phút trước)
Thời Mai đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Định Lỡ đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Nguyễn Tường Hùng

Top hành động gần nhất

Mỹ Lạc đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Khanh Cù đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Uy Giáp đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Quyết Hùng đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Uyển Lâm đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Lee Yun Jung

Top hành động gần nhất

Xuyến Cái đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Tiếp Chương đã copy địa chỉ (10 phút trước)
dqbinh đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Liên đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Khôi Bạch đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Phạm Lê Quế Phương

Top hành động gần nhất

Thiện Bá đã copy số điện thoại (5 phút trước)
Sinh Đới đã mở dữ liệu (10 phút trước)
Toản Phạm đã copy địa chỉ (10 phút trước)
Trầm Cự đã copy mã số thuế (14 phút trước)
Hoàng Lỡ đã ghi chú cuộc gọi (15 phút trước)
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH - KHO HÀNG 01

Top hành động gần nhất

Diễm Từ đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Quỳnh Châu đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Khuyên Lâm đã phân loại khách hàng (10 phút trước)
Mỹ Thập đã đầu mối làm việc với KH (13 phút trước)
Huy Lô đã mở dữ liệu (15 phút trước)