Dữ liệu phù hợp cho bạn

Nguyễn Thị Đơn

Top hành động gần nhất

Như Kim đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Huỳnh Cù đã copy địa chỉ (7 phút trước)
BÙI ĐẮC CHÍNH đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Lộc Cung đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Nguyễn Tùng Dương đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐĂNG KHOA

Top hành động gần nhất

Lan Lan đã copy địa chỉ (1 phút trước)
Độ Ca đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Dụng Chương đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Xuân Lương đã đầu mối làm việc với KH (7 phút trước)
Lạc Đôn đã mở dữ liệu (8 phút trước)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROYAL DRAGON

Top hành động gần nhất

Yên Hàng đã copy số điện thoại (5 phút trước)
Lợi Trà đã copy mã số thuế (7 phút trước)
Sương Chế đã phân loại khách hàng (8 phút trước)
Tan Lap Group đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Đoàn Khánh Linh đã đầu mối làm việc với KH (15 phút trước)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROYAL DRAGON

Top hành động gần nhất

Ân Lương đã copy số điện thoại (6 phút trước)
Thắng Tiếp đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Phương Đái đã copy địa chỉ (11 phút trước)
Trọng Nguyễn Quang đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Thiện Phan đã ghi chú cuộc gọi (13 phút trước)
CHI NHÁNH SỐ 1 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KIM HIỀN LAND

Top hành động gần nhất

Lợi Ánh đã mở dữ liệu (7 phút trước)
Uyển Phi đã copy địa chỉ (7 phút trước)
Miên Đái đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Hào Ngô đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Dương Bồ đã mở dữ liệu (14 phút trước)
Nguyễn Thị Kim Loan

Top hành động gần nhất

Nhu Bàng đã copy số điện thoại (8 phút trước)
Đoan Ty đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Thu Trần đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Võ Chung đã phân loại khách hàng (11 phút trước)
Dương Bồ đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Hoàng Thị Hoa

Top hành động gần nhất

Hank Kunze đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Dương Ngụy đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Sang Đồng đã phân loại khách hàng (7 phút trước)
Độ Ca đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Sâm Chu đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Top hành động gần nhất

Haleigh Toy đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Thu Lại đã copy địa chỉ (2 phút trước)
Dung Điền đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Cẩn Bùi đã phân loại khách hàng (3 phút trước)
Kiều Phó đã ghi chú cuộc gọi (13 phút trước)
CÔNG TY CỔ PHẦN VLAB

Top hành động gần nhất

Rico Crooks đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Đình Đới đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Đan Thập đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Mi Bồ đã ghi chú cuộc gọi (11 phút trước)
Kiện Bồ đã mở dữ liệu (15 phút trước)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HECA

Top hành động gần nhất

An Văn đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Hòa Hy đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Phúc Ngụy đã phân loại khách hàng (13 phút trước)
Định Ông đã mở dữ liệu (15 phút trước)
Dương Vừ đã đầu mối làm việc với KH (15 phút trước)