Nguồn Doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO TRƯỜNG CHINH - KHO HÀNG 01

Top hành động gần nhất

Ngân Ong đã copy số điện thoại (2 phút trước)
Hảo An đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Tráng Lư đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Hiệp Bửu đã mở dữ liệu (6 phút trước)
Lân Ông đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐĂNG KHOA

Top hành động gần nhất

Sandra Terry đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Tiếp Bồ đã copy số điện thoại (3 phút trước)
Vỹ Giáp đã copy mã số thuế (3 phút trước)
Trang Khương đã phân loại khách hàng (6 phút trước)
Phi Trà đã mở dữ liệu (14 phút trước)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROYAL DRAGON

Top hành động gần nhất

Nương Khúc đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Khánh Hàn đã copy mã số thuế (3 phút trước)
Liên Bàng đã phân loại khách hàng (8 phút trước)
Thoại Hoa đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Ninh Giáp đã đầu mối làm việc với KH (12 phút trước)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROYAL DRAGON

Top hành động gần nhất

Hoa Từ đã mở dữ liệu (3 phút trước)
Yến Dã đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Nguyễn Mạnh Cường đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Đoàn Thị Thu Trang đã copy mã số thuế (8 phút trước)
Hương Ninh đã phân loại khách hàng (15 phút trước)
CHI NHÁNH SỐ 1 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KIM HIỀN LAND

Top hành động gần nhất

Lê Thị Hân đã copy số điện thoại (4 phút trước)
Loan Trình đã phân loại khách hàng (10 phút trước)
Dương Từ đã mở dữ liệu (11 phút trước)
Nhân Thịnh đã ghi chú cuộc gọi (14 phút trước)
Đường Mộc đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT KHUÔN MẪU QUỐC KHIÊM

Top hành động gần nhất

ĐINH TIẾN HUẤN đã copy số điện thoại (2 phút trước)
Siêu Lâm đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Tuệ Giáp đã copy địa chỉ (13 phút trước)
Xuân Thịnh đã mở dữ liệu (13 phút trước)
Tâm Nghiêm đã mở dữ liệu (15 phút trước)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANNA WOOD

Top hành động gần nhất

Trinh Đôn đã mở dữ liệu (9 phút trước)
An Ong đã copy mã số thuế (10 phút trước)
Nguyệt Phương đã mở dữ liệu (12 phút trước)
Thoại Hàng đã phân loại khách hàng (13 phút trước)
Chương Chương đã mở dữ liệu (14 phút trước)
CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN UYÊN ANH QUỲNH

Top hành động gần nhất

Tân Sử đã mở dữ liệu (2 phút trước)
Vịnh Lư đã copy địa chỉ (6 phút trước)
Đàn Xa đã copy mã số thuế (11 phút trước)
Thương Mộc đã đầu mối làm việc với KH (12 phút trước)
Châu Cái đã ghi chú cuộc gọi (14 phút trước)
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN UYÊN ANH QUỲNH - VỰA KHÔI

Top hành động gần nhất

Hoa Lâm đã mở dữ liệu (1 phút trước)
Khuê Trác đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Sinh Đồng đã copy địa chỉ (5 phút trước)
Thiên Bì đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Khuê Lữ đã mở dữ liệu (12 phút trước)
CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN UYÊN ANH QUỲNH

Top hành động gần nhất

Ngọc Ty đã mở dữ liệu (4 phút trước)
Uyên Khúc đã mở dữ liệu (5 phút trước)
Tú Liễu đã mở dữ liệu (8 phút trước)
Dũng Đường đã mở dữ liệu (9 phút trước)
Huệ Thôi đã ghi chú cuộc gọi (10 phút trước)