Chi tiết
Doanh nghiệp Công ty cổ phần iCheck
Sản phẩm Gói tự công bố
Giá bán 1,000,000 đ
Chiết khấu 500,000
(Cố định số tiền)

Gói tự công bố

Chất lượng sản phẩm thực phẩm luôn là mối quan tâm của người tiêu dùng do ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người sử dụng. Do đó tất cả các sản phẩm thực phẩm sản xuất trong người hay nhập khẩu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường đều phải công bố. Thủ tục tự công bố thực phẩm áp dụng cho: - Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn - Phụ gia thực phẩm - Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dụng cụ chứa đựng thực phẩm - Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.