Chi tiết
Doanh nghiệp Công ty cổ phần iCheck
Sản phẩm Mã số mã vạch
Giá bán 2,500,000 đ
Chiết khấu 500,000
(Cố định số tiền)

Mã số mã vạch

Đăng ký Mã số mã vạch là thủ tục cần thiết để các doanh nghiệp có đủ điều kiện phân phối hàng hóa vào các hệ thống siêu thị hay xuất khẩu hoặc giúp doanh nghiệp tự quản lý sản phẩm của mình thông qua mã số đồng thời tăng niềm tin của Khách hàng vào sản phẩm.