Chi tiết
Doanh nghiệp Phần mềm Ninja
Sản phẩm Phần mềm nuôi và quản lý nick ZAlo
Giá bán 2,000,000 đ
Chiết khấu 1
(Cố định số tiền)

Phần mềm nuôi và quản lý nick ZAlo

Nuôi không giới hạn tài khoản Zalo tự động
-Tự động chạy tương tác, thả tim, comment, thả -sticker không giới hạn

-Tự động đồng bộ danh bạ từ danh sách số điện thoại
- Kết bạn theo danh bạ, bạn bè gợi ý,tùy chỉnh khoảng delay tránh spam,chia đều list sdt cho các nick Zalo

-Tạo Group, mời thành viên tham gia Group nhanh chóng

- Post bài tự động, cập nhật thông tin không giới hạn,đầy đủ ảnh và nội dung
- Nhắn tin ang loạt list số điện thoại
Doanh nghiệp