Chi tiết
Doanh nghiệp Công ty cổ phần iCheck
Sản phẩm Dịch vụ truy xuất nguồn gốc
Giá bán 5,000,000 đ
Chiết khấu 20
(% giá trị hợp đồng)

Dịch vụ truy xuất nguồn gốc

Giải pháp truy xuất nguồn gốc của iCheck cung cấp những quy trình quản lý hữu hiệu cho doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp như: Quy trình đăng ký mã số và đánh giá vùng trồng, nhà xưởng; quá trình ghi chép nhật ký các hoạt động nội bộ: xuống giống, bón phân, chăm sóc cây, vật nuôi, thu hoạch, sản xuất, chế biến cho tới đóng gói...; ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát vùng sản xuất, trang trại, nhà xưởng đóng gói, nhà máy; mua bán, cung cấp, chuyển giao, trao đổi, tiêu hủy sản phẩm hoặc vật tư; vận chuyển sản phẩm, vật tư.